Bidli.cz → Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR”) je BIDLI holding, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00, IČO: 290 56 349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20790 (dále jen: "správce").
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00
email: compliance@bidli.cz
telefon: 222 868 300

Správce osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřizování objednávky, vystavení faktury a zaslání Vámi objednaného zboží přepravní službou k Vám, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

• BIDLI reality, a.s., IČO: 06790763, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI podíly, s.r.o, IČO: 06819214 se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI nemovitosti, s.r.o, IČO: 06819389 se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI holding, a.s., IČO: 29056349, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI development s.r.o., IČO: 01822373, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI stavby, a.s., IČO: 04421566, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI rekonstrukce, IČO: 07514913, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI interiéry, s.r.o., IČO: 06303901, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI design, s.r.o., IČO: 07514824, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI energie, a.s., IČO: 06303684, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI finance, a.s., IČO: 05364302, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI investice, a.s., IČO: 07407416, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI správa, s.r.o., IČO: 02806339, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI management s.r.o., IČO: 28926285, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI poradenství, s.r.o., IČO: 01822411, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI investice dvě, s.r.o. , IČO: 07811730, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI investiční fond SICAV, a.s., IČO: 07525869, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI development servis, s.r.o., IČO: 08284610, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI poradenství BT, s.r.o. , IČO 07681526, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BIDLI zálohy, s.r.o., IČO: 07789653, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• BOND investment, a.s., IČO: 07421991, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• Spolek hypotečních poradců, IČO: 26994054, se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
• Chytrý Honza a.s., IČO: 29048770, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
• Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852, se sídlem Bělehradská 128, 120 21 Praha 2


Česká pošta (doručovatel zásilek), Zásilkovna (doručovatel zásilek), Facebook (v případě loginu přes Facebook).
Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu: compliance@bidli.cz

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.