Bidli.czKomodyKomody z laminaKomody dub sonoma světlý → S 1-2 zásuvkami